Girls Attitude Status In Marathi

Attitude Status In Marathi for Girl,
Attitude Status In Marathi for Girl 2020
Girls Attitude Status In Marathi हे मराठी मुलगीन मधी खूप प्रसिद्द आहे whatsapp status साठी.

Status In Marathi For Girls Attitude

अरे पागल तू A for attitude दाखव तो ना तर मी B For Bhavkhane दाखवेल । आणि तू C For Chance मारशील तर मी D For Dhanनाही देणार


दिसते मी cute । राहते मी Mute । 'तरी काही लोक बोलतात तुझात आहे खूपच Attitude 

Royal Attitude Status In Marathi For Girls
Royal Attitude Status In Marathi For Girls

Chatting करते । तर तुझी setting झाली असं समजू नको । friend अहो ते पण तुझा औकातच्या  बाहेर वाली 

आज पण मी एकटी आहे  । कारण Luckहच खराब आहे, माझा नाही बर, मुलाचं कारण आज पर्यंत कोणी impress करूच नाही शकलेकोणाला ये के नाही ये, पण जेवा ही मी स्वतःला बगते तवा full heroine वाली feeling येते मला ।

Marathi Attitude Dialogue For Girl
Marathi Attitude Dialogue For Girl


status त सर्व ठेवतात पण माझा status काही चा औकात बाहेर चे असतात 

कधी पण बघसाल ना तर खोटे प्रेम करणारे हिडगतात । आणि जे खर प्रेम करतात ना त्याचे Eyes सर्व सांगून देतातआज तो मला बोलला, तुला खूप महाग पडेल माझी दुश्मनी । मी पण बोलले अरे पागल कमी पैसाचे तर मी kajal पण नाही वापरत


Marathi Mulgi Status
Marathi Mulgi Status


आज काल माझा friends paksa दुश्मन जास्त आहेत पण जवडे friend आहेत ना त्यवडे सर्वान वर भारी आहे 

इतका पण handsome नाही रे तू pagal । जवड मी तुला डोकावर चढवते । सुदरून जा नाही तर खूप पचतोशील 

मी तर masti  मधी राहते । आणि सर्वाचे डोकं खराब करते ।


New Marathi Attitude Status For Girls
New Marathi Attitude Status For Girls

masti कोर आहे मी  dil  नाही direct मुलांचे डोके खराब करते बर


मला तेर, जे लोक माझा #राग करतात ना, ते पण आवडतात, कारण सर्व प्रेमाने भागतील तेर Nazar लागेल ना मला


मी आज पण बाहेर जाते तर माझा style ला नजर लागते । मानून माझी आई बाहेर जाणा आधी मला काळा टीका लावते बर  । #Girl  Attitude


Girls Attitude Images In Marathi
Girls Attitude Images In Marathi


आता तर फक्त सुरुवात केली आहे पागल । फक्त यवडात रडत आहे । आता तर फक्त Entry झाली आहे । पूड बघ आता काय काय होणार आहे


तुझा attitude तुझा पर्यंतच ठेव कारण ज्याला तू attitude बोलते ना  । त्याला मी Chillar पणा बोलते । Girls  attitude


आधी मला वाटायचं कि मी Cute आहे । मग मी एक दिवस स्वतःला लक्श देउन बगले तर कढले कि मी तर खूपच जास्त Cute आहे

Attitude Status In Marathi For Girls

Attitude Status In Marathi for Girl
Attitude Status In Marathi for Girl

मला afford करासाठी आधी दिलदार होणं शिका लागेल तुला । कारण मी खूप महाग आहे


मला तर लाख मुलं बगतात । But ज्याला मी बघेल ना तो करोडा मधी एक असेल म्हणून try करून नकोस ।


सर्वांच्या attitude चा एक Class असतो ...


जीत तुमचा attitude fail होतो ना तीत माझा attitude राज करते


माझा कडे तुमचा वर waste कराल पण time नाही । कारण माझी एक selfe च काफी आहे तुमचा साठी


नाही punishment देणार, नाही माफ करणार । फक्त माझा selfie ने जडणाराला जडवणार


काही लोकांना मी कोणाला आवडली तर खूपच राग येत आहे मला त्यांना बोलायचे आहे राग- भरून काही Faida नाही जडून मरा । Girl attitude


Fukat मधी तर मी कोनाकडे बगत पण नाही Pagal । बोलणं तर खूप दूर ची गोष्ट झाली


खूप danger आहे मी । आता कोणी तरी sarif पाहिजे जो मला सुदरवनार


मी makeup नाही करत कारण माझी Smile लच मुलांसाठी खूप आहे... त्यात पण makeup केले तर बिचारे मारतील ना


मी, माझा attitude, माझे विचार, माझी style तुझा औकात बाहेर आहे जेवा हे तुला कडेला ना तेवा तुझा जिव जाणार समज ।


मी Prem करेल ना तर एवढे करेल कि, मी मेला वर पण तू Fkt माझासाठी जगशील मुला।


मी फट|का काय झाली पूर्ण Area मधले Boys हे माचीस झाले


आजून हारली नाही आहे बस थोडी थांबून बगत आहे Kon माझे होते आणि Kon नाही ।


स्वता तर आलू बटाट्या सारखा दिसते आणि त्याला पाहिजे miss India आता त्या पागलला कोण सांगेल त्याची miss india तर मीच आहे । Girls attitude


लग्न करेल तर love marriage जच करेल कारण arrange तर mobile मधले apps पण होतात ना


काय boy friend आहे माझा पण fkt रडव ता येते त्याला कधी हसवत पण नाही मला


माझा सोबत भांडण करण्याकधी हे समजा कि मी cute आहे पण silent नाही


तू नाही माझा सोबत तर काही मोठी गोष्ट नाही कारण raani तर फक्त raja सोबत suit होते ना तू तर Pagal होता


Attitude Status In Marathi for Girl
Girls Attitude Status In Marathi


आखरी शब्द, मित्रानो तुमाला माझे हे पोस्ट attitude status in marathi for girls आवडली असेल तेर तुमचा सर्व friends आणि family members ला send करा. आणि माझे हे post तुमाला आवडली का ते पण मला comment करून  सागा. love you all guys see you in next पोस्ट. bye bye 
No posts.
No posts.